ออกดับไฟป่าพื้นที่ป่า บริเวณถนนสายแม่ขะจาน-วังเหนือ