เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ช่วยเหลือรถประชาชนติดหล่ม (โคลน) ซอยหลังโรงพยาบาลวังเหนือ