ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ล้างลานวัดบ้านแม่เฮียว