ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอวังเหนือ , สถานีตำรวจภูธรวังเหนือ ,

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ร่วมกันดับไฟป่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

บริเวณถนนสายแม่ขะจาน-วังเหนือ