ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ฉีดพ่นละอองน้ำลดหมอกควันเพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศ