งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ออกดับไฟป่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณถนนสายแม่ขะจาน-วังเหนือ