เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับ ปภ.วังเหนือ ให้ความรู้นักศึกษาวิชาทหาร ณ . โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 

 

By | 2018-10-12T09:23:25+00:00 October 12th, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์|