เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับ ปภ.วังเหนือ ให้ความรู้นักศึกษาวิชาทหาร ณ . โรงเรียนวังเหนือวิทยา