ออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561

ในพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ