เทศบาลตำบลวังเหนือ ได้ออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ และไกล้เคียง ขนย้ายสิ่งของขึ้นไว้ที่สูงเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำวังได้เพิ่มระดับขึ้น