ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนแม่เฮีนวสามัคคี ซอย 2

ซอยข้างวัดแม่เฮียวตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือ,รถน้ำต้นไม้และฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดหมอกควันในอากาศ