เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอเชิญเด็ก,เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวังเหนือวิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ในวันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561 ถึง วันเสาร์ ที่ 8 กันยายน  2561 สนใจติดต่อแสดงความสามารถ ร้อง,เล่น เต้น,โชว์ สามารถติดต่อได้ที่งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลวังเหนือ