วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุวันนี้มีกู้ภัยวังเหนือ นำโดยครูไอซ์ สอนการทำ CPR , ชมรมผู้สูงอายุตำบลวังซ้าย          สอนอาชีพทำคอนโดตากแห้ง และคุณหมอแต๋ว จากโรงพยาบาลวังเหนือ สอนแพทย์แผนไทย ,ตรวจสุขภาพ และแจกยา