👧👦เทศบาลตำบลวังเหนือ👧👦

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
เพื่อต่อต้านและยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนและป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์👦👧