ตกลงจ้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกถนนเลียบสนามฟุตซอลชุมชนทรัพย์เจริญ หมู่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ประกาศโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกถนนเลียบสนามฟุตซอลชุมชนทรัพย์เจริญ หมู่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ปร5(แอสฟัลท์)

ปร4(แอสฟัลท์)

ผู้ชนะ(ถนนแอสฟัลท์)