ตำบลสุขภาวะ 2017-06-22T16:21:13+00:00

ตำบลสุขภาวะ

เทศบาลตำบลวังเหนือจัดทำแผนการจัดการขยะ

เทศบาลตำบลวังเหนือได้จัดทำแผนการจัดการขยะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ [...]

งานป้องกันออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ [...]

งานป้องกันฯออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ [...]

กองสาธารณสุข ฯ อบรมโครงการคุ้มครองผู้บริโภค ฯ

การอบรมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมและควบคุมโรค ฯ

เทศบาลตำบลวังเหนือเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมและควบคุมโรคติดต่อ  [...]

กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อมประชุมดำเนินการด้านสาธารณสุขฯ

ประชุมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องร่วมกับภาคีเครือข่าย [...]