ประกาศราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ชุมชนแพะใต้พัฒนา  หมู่ที่  5  ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง

 

ประกาศ เอกสารการประกวดราคา

By | 2019-02-13T09:32:17+00:00 February 13th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|