ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (2)

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (3)

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (2)

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (3)

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิงเเละหล่อลื่น

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (2)

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อหนังสือพิมพ์

ประกาศผู้ชนะจัดทำป้ายเหล็กประสัมพันธ์ที่สาธารณประโยชน์

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเเซมเครื่องปริ้นเตอร์

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (2)

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า (2)

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ

บม 8406 ลำปาง

ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน

ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายสถานที่ราชการ

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติงาน ผช.นวก.สาธารณสุข

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติงานเสียงตามสาย

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏฺิบัติงานการเขียนแบบ

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏฺิบัติงานธุรการกองสาธารณสุข

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏฺิบัติงานผู้ดูแลเด็ก

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูลตลาดสด

ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์กองคลัง

ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องดนตรีบรรเลงถนนคนเดิน

ประกาศผู้ชนะซ่อมเเซมกล้องวงจรปิด

ประกาศผู้ชนะซ่อมรถบรรทุกติดเครน 81-3261

ประกาศผู้ชนะทำความสะอาดเเละล้างตลาดสด

ประกาศผู้ชนะเว็คระยะเเละซ่อมแซมรถตู้ นข 5667

ประกาศผู้ชนะเว็คระยะเเละซ่อมแซมรถตู้ นข 5667