ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)

ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3

รายงาน EG-p รายไตรมาส ที่ 3