ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี  

(บ้านนายหล้า  มือแข็ง – บ้านนายสามารถ อยู่ป็นสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

By | 2019-08-29T04:47:30+00:00 August 28th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|