ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่  3  บ้านห้วยข่อย โดยเฉพาะเจาะจง

 

2

By | 2019-08-29T04:45:51+00:00 August 28th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|