ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่  3  บ้านห้วยข่อย

(ซอย 6 เส้นขึ้นวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

1