ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างงานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย