ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ของเทศบาลตำบลวังเหนือ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

By | 2019-03-15T03:43:52+00:00 March 15th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|