ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานทั่วไป

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

By | 2019-04-05T09:33:38+00:00 April 5th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|