ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก

  บ้านป่าเหียง  หมู่ที่ 8  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง