ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอย 5 บ้านแพะใต้

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)ประกาศebidding

 

ประกาศebidding