ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก

หมู่ที่ 1  บ้านห้วยเกี๋ยง  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง