ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอย  5  บ้านแพะใต้  หมู่ที่  5  ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศebiddingถนนบ้านแพะใต้