ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อรถบรรทุก