ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนหลังโรงเรียนวังเหนือวิทยา (ทางเข้าชุมชน)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศเรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง