ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนหลังโรงเรียนวังเหนือวิทยา (ทางเข้าชุมชน)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศเรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

By | 2019-10-17T09:36:23+00:00 October 17th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|