ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการถนนลาดยาแอสฟัลท์ติก ชุมชนขันหอมสัมพันธ์ (ถนนสายขันหอม-แพะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศ