ด้วยเทศบาลตำบลวังเหนือ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ของเทศบาลในตำแหน่งที่ว่างลงประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ โทร.054-279067 ในวันและเวลาราชการ

 

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสร

By | 2019-11-08T09:59:22+00:00 November 8th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|