ด้วยเทศบาลตำบลวังเหนือ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ของเทศบาลในตำแหน่งที่ว่างลงประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ โทร.054-279067 ในวันและเวลาราชการ

 

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสร