เทศบาลตำบลวังเหนือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหาครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน “รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี”
ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562