ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ ภาคเรียนที่ 2/2562

ประจำปีการศึกษา 2562 ขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ

หรือโทรสอบถาม 054-279060 ในวันและเวลาราชการ