เทศบาลตำบลวังเหนือขอประชาสัมพันธ์วิ่งการกุศลวังเหนือรัน 2020 ในวันที่16 กุมภาพันธ์ 63

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ธ.ค.62สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ที่ www.wangnuarun2020.com

หรือ ชมรมคนพิการอำเภอวังเหนือ คุณประณต วัฒนาสวัสดิ์