ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมที่มีผู้ร่วมงานมากกว่า30คน (งานศพ งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ)

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID -19)