ทีมอำเภอวังเหนือ ปี 2560 พร้อมที่จะประกวดแข่งขัน

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในงาน สลุงหลวงกลองใหญ่ปี๋ใหม่เมือง

 

https://www.youtube.com/watch?v=zZdNK1rNfXA