ประชุมพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด

เทศบาลตำบลวังเหนือ

เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการตลาด

👵👴👶👵👴👶👵👴👶👵👴