เทศบาลตำบลวังเหนือประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “ประเพณีสงกรานต์ชาววังประจำปี 2561”

โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตัวเเทนผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน เข้าร่วมประชุม