ออกฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเป็นการลดหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวังเหนือ ,

สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.5 และถนนเลียบแม่น้ำวัง