คณะผู้บริหาร,พนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ.อาคารอเนกประสงค์อำเภอวังเหนือ