เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอขอบคุณ กศน.อำเภอวังเหนือ คุณครูจิต และทีมงาน กศน.ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการฝึกอาชีพการทำขนมไทย ให้กับชุมชนแพะใต้พัฒนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By | 2018-07-25T08:42:45+00:00 July 25th, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์|