เทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินโครงการสานสัมพันธ์ร่วมใจพัฒนา                     BiG CLEANING DAY สภาพแวดล้อมน่าอยู่น่าทำงานตามหลัก 5 ส               และฝึกอบรมเรียนรู้การป้องกันอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน ประจำปี 2561

 

 

 

 

 

 

 

By | 2018-08-14T09:21:08+00:00 August 8th, 2018|ข่าวเด่นประจำเดือน|