ขอขอบพระคุณคณะทีมแพทย์แผนไทย จากโรงพยาบาลวังเหนือที่มาให้ความรู้การบริหารกล้ามเนื้อ,

การฟอกหัวเข่า ,วัดความดันและใช้สมุนไพรลูกประคบ