เทศบาลตำบลวังเหนือดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนแข้มแข็งเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง โดยอบรมการทำน้ำยาซักผ้า,น้ำยาล้างจาน

ใช้ในครัวเรือน ณ.ชุมชนแพะใต้พัฒนา