เทศบาลตำบลวังเหนือดยงานพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการศึกษาเรียนรู้และดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

ฝีกอบรมทำไม้กวาดดอกหญ้า ณ.ศูนย์เรียนรู้ชุมชนห้วยข่อย