ภาพกิจกรรม 2017-12-19T07:29:23+00:00

ภาพกิจกรรม

คณะศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลบ้านฮ่าง ต.วังเเก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลวังแก้ว เเละชมรมผู้สูงอายุรักษ์สมุนไพรตำบลวังเเก้ว เข้าศึกษาดูงานโฮงเฮียนป้ออุ้ยเเม่อุ้ย 2017-06-12T09:10:48+00:00