เหตุด่วน เหตุร้าย โทร และชุมชนเข้มแข็ง เพิ่มภูมิคุ้มกัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมคุณภาพ 054 279 068 หรือ 1669
หน้าแรก2020-06-02T07:02:43+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

มอบสิ่งของเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องชาวอำเภอวังเหนือ

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับอำเภอวังเหนือมอบสิ่งของเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องชาวอำเภอวังเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือ ตั้งด่านคัดกรองเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ตั้งด่านคัดกรองผู้สัญจรไปมาตามเส้นทางสายหลักในพื้นที่ บริเวณหน้าวัดทุ่งเป้า และหน้าสวนสัตว์วังเหนือสวิตตี้ [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

เทศบาลตำบลวังเหนือโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับชุมชนแพะใต้พัฒนา ,ชุมชนห้วยข่อย และชุมชนป่าเหียงพัฒนา [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับชุมชนขันหอมสัมพันธ์  ,ชุมชนสัมพันธ์พัฒนา และชุมชนประชาภิรมย์ จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน   [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับชุมชนขุนวังสามัคคี ,ชุมชนทรัพย์เจริญ และชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน   [...]

Load More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง [...]

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังเหนือ

เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือและนายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯเรื่องกำหนดสถานที่ [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ

เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือและนายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ กรณีใบรับรองแพทย์ต้องออกจากโรงพยาบาลเท่านั้น  

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ฯ

เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือและนายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง  เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือโดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ [...]

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ

เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือและนายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ

Load More Posts

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ความคิดเห็นล่าสุด

รูปภาพกิจกรรม

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ