เหตุด่วน เหตุร้าย โทร และชุมชนเข้มแข็ง เพิ่มภูมิคุ้มกัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมคุณภาพ 054 279 068 หรือ 1669
หน้าแรก2020-06-02T07:02:43+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

มอบสิ่งของเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องชาวอำเภอวังเหนือ

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับอำเภอวังเหนือมอบสิ่งของเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องชาวอำเภอวังเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือ ตั้งด่านคัดกรองเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ตั้งด่านคัดกรองผู้สัญจรไปมาตามเส้นทางสายหลักในพื้นที่ บริเวณหน้าวัดทุ่งเป้า และหน้าสวนสัตว์วังเหนือสวิตตี้ [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับชุมชนแม่เฮียวสามัคคีและชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา ดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

เทศบาลตำบลวังเหนือโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับชุมชนแพะใต้พัฒนา ,ชุมชนห้วยข่อย และชุมชนป่าเหียงพัฒนา จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับชุมชนขันหอมสัมพันธ์  ,ชุมชนสัมพันธ์พัฒนา และชุมชนประชาภิรมย์ จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน   [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับชุมชนขุนวังสามัคคี ,ชุมชนทรัพย์เจริญ และชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน   [...]

Load More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานจัดเก็บรายได้ออกพื่้นที่รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

  งานจัดเก็บรายได้ออกพื้นที่เพื่อให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลวังเหนือตั้งแต่วันที่ [...]

งานนิติการดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย คลินิกกฏหมาย ประจำปี 2563

งานนิติการ บูรณาการร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดลำปาง ดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย คลินิกกฏหมาย  ประจำปี [...]

Load More Posts

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ความคิดเห็นล่าสุด

รูปภาพกิจกรรม

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ