Loading...
หน้าแรก 2019-04-07T10:20:30+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

กองสาธารณะสุขออกรณรงค์กิจกรรม 3 ข

 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกิจกรรม 3 ข ออกเก็บขยะพลาสติกร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

กองสาธารณสุขเชิญชวนบริจาคหลอดน้ำพลาสติก

เทศบาลตำบลวังเหนือขอเชิญชวนร่วมบริจาคหลอดน้ำพลาสติก เพื่อนำมาใช้ทำหมอนให้กับผู้ป่วยติดเตียงเพื่อเป็นการลดแผลกดทับ - ลดขยะรักษ์โรค สามารถบริจาคได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ [...]

กองสาธารณสุขฯ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ลำปางสะอาด “ปราศจากโฟม”

เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับ รพ.วังเหนือ สำนักงานสาธารณสุขวังเหนือ กศน.วังเหนือร่วมกิจกรรมรณรงค์ [...]

กองสาธารณสุข ฯออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

 ร่วมกันตัดหญ้าและกวาดถนนบริเวณถนนเลียบแม่น้ำวัง และ บริเวณลานถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ (อบต.วังเหนือเดิม) ในกิจกรรม [...]

งานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมข่วงละอ่อนเตียว

เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอเชิญเด็ก,เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ [...]

Load More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนประชาภิรมย์  และชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี  

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนขันหอมสัมพันธ์ ซอย 3  

กองสาธารณสุขดำเนินกิจกรรม 3 ข

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรม 3 ข. ออกรวบรวมขยะพลาสติกตามร้านค้าในพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือที่เข้าร่วมโครงการ [...]

พัฒนาชุมชนดำเนินโครงการศึกษาเรียนรู้และดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลตำบลวังเหนือดยงานพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการศึกษาเรียนรู้และดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ฝีกอบรมทำไม้กวาดดอกหญ้า ณ.ศูนย์เรียนรู้ชุมชนห้วยข่อย   [...]

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบซ่อมไฟฟ้าสาธาณะชุมชนห้วยข่อย และยกโคมเสาไฟชุมชนทรัพย์เจริญ  

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องแก้ไขประกาศรับสมัคร ฯ

ตามที่เทศบาลตำบลวังเหนือ ได้แก้ไขประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของเทศบาลไปแล้ว                  ตามประกาศลงวันที่ 13 มีนาคม [...]

Load More Posts

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ความคิดเห็นล่าสุด

รูปภาพกิจกรรม

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ