เหตุด่วน เหตุร้าย โทร และชุมชนเข้มแข็ง เพิ่มภูมิคุ้มกัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมคุณภาพ 054 279 068 หรือ 1669
หน้าแรก2020-06-02T07:02:43+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ [...]

กองสาธารณสุขออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ

เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลวังเหนือและอสม. ออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ เขตเทศบาลตำบลวังเหนือ [...]

พัฒนาชุมชนอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟางในตระกร้า

ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ( [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือรับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่นฯ

เทศบาลตำบลวังเหนือได้รับประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานดีเด่นที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และเข้าร่วมประกวด ค่าว [...]

งานนิติการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี 2562

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ [...]

งานป้องกัน ฯ ดำเนินโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ณ.วัดแม่เฮียว  

Load More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานจัดเก็บรายได้ออกพื่้นที่รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

  งานจัดเก็บรายได้ออกพื้นที่เพื่อให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลวังเหนือตั้งแต่วันที่ [...]

งานนิติการดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย คลินิกกฏหมาย ประจำปี 2563

งานนิติการ บูรณาการร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดลำปาง ดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย คลินิกกฏหมาย  ประจำปี [...]

Load More Posts

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ความคิดเห็นล่าสุด

รูปภาพกิจกรรม

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ