หน้าแรก2021-05-11T18:58:10+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

งานนิติการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี 2562

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ [...]

งานป้องกัน ฯ ดำเนินโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ณ.วัดแม่เฮียว  

เทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินโครงการหล่อเทียนพรรษา

  เทศบาลตำบลวังเหนือดำเนินโครงการ"หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา" และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฯ ประจำปี [...]

พัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรรม

ขอขอบคุณการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลวังเหนือ ที่ได้มาดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยหลักธรรมะให้กับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเหนือ    

กองสาธารณสุขฯออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ [...]

Load More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

Load More Posts

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Load More Posts

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ

Go to Top